[1]
Слободян N.B. і Грудз V.Y. 2020. Вплив фізичних властивостей рідин на процес очищення магіс-трального газопроводу від рідинних забруднень. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 1(74) (Бер 2020), 89–95. DOI:https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-89-95.