[1]
Матківський, С.В. 2021. Дослідження основних методик прогнозування технологічних показників розробки газового покладу за газового режиму. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 4(81) (Груд 2021), 49–60. DOI:https://doi.org/10.31471/1993-9973-2021-4(81)-49-60.