[1]
Копчалюк, А.Я. 2012. Геологічна будова, нафтогазоносність, історія геологічного розвитку Ярошівської структури у Дніпровсько-Донецькій западині та особливості формування на ній покладів вуглеводнів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 1(42) (Груд 2012), 143–154.