(1)
Стецюк, С. М. Оцінка впливу дотичних напружень та їх пульсацій на пропускну здатність газопроводу. PDOGF 2013, 72-78.