(1)
Нагорняк, Р. І.; Старостін, В. А. Дослідження залишкового водонасичення продуктивних порід методами нейтронного каротажу. PDOGF 2014, 103-112.