(1)
Федоришин, Д. Д.; Трубенко, О. М.; Федоришин, С. Д. ГЕОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЛІГОЦЕНОВО-НИЖНЬОМІОЦЕНОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. PDOGF 2015, 7-11.