(1)
Ширмовська, Н. Г.; Николайчук, Я. М.; Ширмовський, Г. Я.; Левицька, Г. І.; Левицький, А. Ю. Моделювання об’єкта управління на основі квазістаціонарних логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей в передаварійних та аварійних ситуаціях. PDOGF 2012, 109-115.