Фтемов, Я. М. (2015). ВИДІЛЕННЯ НАФТОНАСИЧЕНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ КАРБОНАТНОГО СКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ ЛОПУШНЯНСЬКОГО РОДОВИЩА. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(56), 46–56. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/36