Розловська, С. Є. (2014). Сучасний стан ефективного використання акустичного каротажу для вирішення нафтогазопошукових завдань. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(51), 129–140. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/510