Бойко, В. С., Кеба, Л. М., Лагуш, Р. Ф., Соломчак, Я. В., & Грибовський, Р. В. (2010). Експрес-методика поточної оптимізації роботи фонтанної свердловини за енергетичним критерієм. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(34), 35–38. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/639