Дорошенко Y. V., Кучерявий V. A., Андріїшин N. M. ., Стецюк S. M., & Левкович Y. M. (2019). Сучасні технології будівництва промислових газонафтопроводів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(72), 19–31. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2019-3(72)-19-31