Слободян N. B., & Грудз V. Y. . (2020). Вплив фізичних властивостей рідин на процес очищення магіс-трального газопроводу від рідинних забруднень. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(74), 89–95. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-89-95