Якимечко Y. Y. ., & Фем’як Y. М. . (2020). Дослідження закрученого потоку робочої рідини під час прохо-дження її через гідродинамічний кавітатор. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(74), 53–71. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-53-71