Грудз , В. Я. ., Тутко, Т. Ф. ., & Дубей , О. Я. . (2020). Вимушені коливання відкритої ділянки магістрального газопроводу при проходженні нею очисного поршня. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(75), 7–15. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-2(75)-7-15