Пиріг, Т. Ю., Дорошенко, Я. В., & Матвійчук, Я. І. . (2020). Дослідження напружено-деформованого стану балкових переходів з підтримуючим елементом робочого трубопроводу у вигляді ферми. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(76), 71–84. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-3(76)-71-84