Коробков, О. Ю., Ріпецький, Є. Й., & Ріпецький, Р. Й. (2021). Методичні підходи до оцінки напружено-деформованого стану трубопроводів у випадках їх несиметричного навантаження на ділянках надземних переходів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(80), 36–45. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2021-3(80)-36-45