Бевз, В. В. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗПОДІЛ ІНТЕНСИВНОСТІ АВАРІЙ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(84), 33–39. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-3(84)-33-39