Слободян N. B., і Грудз V. Ya. 2020. «Вплив фізичних властивостей рідин на процес очищення магіс-трального газопроводу від рідинних забруднень». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 1(74) (Березень):89-95. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-89-95.