Якимечко Ya. Ya., і Фем’як Ya. М. 2020. «Дослідження закрученого потоку робочої рідини під час прохо-дження її через гідродинамічний кавітатор». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 1(74) (Березень):53-71. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-53-71.