Коробков, О. Ю., Є. Й. Ріпецький, і Р. Й. Ріпецький. 2021. «Методичні підходи до оцінки напружено-деформованого стану трубопроводів у випадках їх несиметричного навантаження на ділянках надземних переходів». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 3(80) (Вересень):36-45. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2021-3(80)-36-45.