Федоришин, Д. Д., Морошан, Р. П. і Пятковська, І. О. (2011) «Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(41), с. 36–40. доступний у: https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/300 (дата звернення: 27 Вересень 2023).