Фтемов, Я. М. (2015) «ВИДІЛЕННЯ НАФТОНАСИЧЕНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ КАРБОНАТНОГО СКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ ЛОПУШНЯНСЬКОГО РОДОВИЩА», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(56), с. 46–56. доступний у: https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/36 (дата звернення: 26 Вересень 2023).