Слободян N. B. і Грудз V. Y. . (2020) «Вплив фізичних властивостей рідин на процес очищення магіс-трального газопроводу від рідинних забруднень», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(74), с. 89–95. doi: 10.31471/1993-9973-2020-1(74)-89-95.