Якимечко Y. Y. . і Фем’як Y. М. . (2020) «Дослідження закрученого потоку робочої рідини під час прохо-дження її через гідродинамічний кавітатор», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(74), с. 53–71. doi: 10.31471/1993-9973-2020-1(74)-53-71.