Кондрат, Р. М. . . і Хайдарова, Л. І. (2020) «Апробація технології витіснення залишкового природного газу азотом для умов виснаженого газового покладу горизонту НД-9 Любешівського газового родовища», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(75), с. 16–23. doi: 10.31471/1993-9973-2020-2(75)-16-23.