Коробков, О. Ю., Ріпецький, Є. Й. і Ріпецький, Р. Й. (2021) «Методичні підходи до оцінки напружено-деформованого стану трубопроводів у випадках їх несиметричного навантаження на ділянках надземних переходів», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(80), с. 36–45. doi: 10.31471/1993-9973-2021-3(80)-36-45.