Паневник, Д. О. (2021) «Обгрунтування методу моделювання циркуляційних потоків при обертанні наддолотного струминного насоса», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(80), с. 46–52. doi: 10.31471/1993-9973-2021-3(80)-46-52.