Паневник, Д. О. (2022) «ВИКОРИСТАННЯ ВИХРОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(84), с. 24–32. doi: 10.31471/1993-9973-2022-3(84)-24-32.