Стецюк С. M. (2022) «Експериментальні дослідження динаміки руху очисних поршнів із гіперпружних матеріалів відводами і перехідниками трубопроводів», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(85), с. 28–42. doi: 10.31471/1993-9973-2022-4(85)-28-42.