Копчалюк, А. Я. (2012) «Геологічна будова, нафтогазоносність, історія геологічного розвитку Ярошівської структури у Дніпровсько-Донецькій западині та особливості формування на ній покладів вуглеводнів», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), с. 143–154. доступний у: https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/92 (дата звернення: 25 Вересень 2022).