[1]
Слободян N. B. і Грудз V. Y. ., «Вплив фізичних властивостей рідин на процес очищення магіс-трального газопроводу від рідинних забруднень», PDOGF, вип. 1(74), с. 89–95, Бер 2020.