[1]
М. В. Боровик, Вовκ А. П., і М. В. Гордійчук, «Кероване кольматування продуктивних пластів у процесі буріння свердловин з аномально низькими пластовими тисками», PDOGF, вип. 4(81), с. 16–23, Груд 2021.