Федоришин, Д. Д., Р. П. Морошан, і І. О. Пятковська. «Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 4(41), Листопад 2011, с. 36-40, https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/300.