Розловська, С. Є. «Сучасний стан ефективного використання акустичного каротажу для вирішення нафтогазопошукових завдань». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 2(51), Листопад 2014, с. 129-40, https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/510.