Федоришин, Д. Д., О. М. Трубенко, і С. Д. Федоришин. «ГЕОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЛІГОЦЕНОВО-НИЖНЬОМІОЦЕНОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 4(57), Жовтень 2015, с. 7-11, https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/68.