Грудз, В. Я., Я. В. Грудз, Р. В. Терещенко, і Б. І. Гершун. «Раціональні режими роботи складних газотранспортних систем». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 2(79), Червень 2021, с. 73-79, doi:10.31471/1993-9973-2021-2(79)-73-79.