Коробков, О. Ю., Є. Й. Ріпецький, і Р. Й. Ріпецький. «Методичні підходи до оцінки напружено-деформованого стану трубопроводів у випадках їх несиметричного навантаження на ділянках надземних переходів». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 3(80), Вересень 2021, с. 36-45, doi:10.31471/1993-9973-2021-3(80)-36-45.