Матківський, С. В. «Дослідження основних методик прогнозування технологічних показників розробки газового покладу за газового режиму». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 4(81), Грудень 2021, с. 49-60, doi:10.31471/1993-9973-2021-4(81)-49-60.