https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/issue/feed Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2021-12-28T00:00:00+02:00 O. R. Kondrat kondrat@nung.edu.ua Open Journal Systems <p>Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ охоплює різні розділи нафтогазової справи, в тому числі:</p> <ul> <li class="show"> <p>актуальні питання нафтогазової галузі</p> </li> <li class="show"> <p>техніка і технології</p> </li> <li class="show"> <p>дослідження та методи аналізу</p> </li> <li class="show"> <p>наука - виробництву</p> </li> <li class="show"> <p>виробничий досвід</p> </li> <li class="show"> <p>сертифікація, стандартизація, якість</p> </li> <li class="show"> <p>історія нафтогазової науки і техніки</p> </li> </ul> <p>Журнал “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ” публікує оглядові та</p> <p>дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею).</p> https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/842 Аналіз процесів інтеграції технологій відновлюваної енергетики в нафтогазову промисловість 2021-11-04T11:43:17+02:00 О. В. Паневник o.v.panevnik@gmail.com <p><em>Сучасний енергоринок відзначається трансформацією нафтогазових компаній в напрямку декарбонізації світової енергетики. Нафтогазова галузь диверсифікує напрямки своєї діяльності шляхом поєднання в єдиній організаційній структурі технологій традиційної та відновлюваної енергетики. Нафтогазові компанії інвестують значні кошти у відновлювані джерела енергії. Привод одного і того ж обладнання як за допомогою відновлюваних джерел енергії, так і шляхом спалювання традиційних вуглеводнів дозволяє залучити переваги та мінімізувати окремі недоліки застосування обох напрямків виробництва енергії. Наявність значного досвіду, розвиненої інфраструктури та кваліфікованих трудових ресурсів дає змогу використовувати обладнання відновлюваної енергетики на нафтогазоносних ділянках існуючих компаній. Інтеграція технологій відновлюваної генерації в нафту та газ є одним із способів задовольнити зростаючий попит на енергію при одночасному зменшенні забруднення навколишнього середовища. Сучасна нафтогазова галузь відзначається застосуванням сонячних фотоелектричних систем, вітрогенераторів, концентраторів сонячної та геотермальної енергії, біопалива. Використання джерел відновлюваної енергії сприяє підвищенню енергоефективності реалізації процесів буріння свердловин, нафтогазовидобутку, методів інтенсифікації нафтогазовилучення та нафтопереробки. Український нафтогазовий сектор планує розширювати присутність на ринку відновлюваної енергетики шляхом виробництва біогазу та водню і залученням для їх транспортування існуючої газотранспортної системи. Зважаючи на світові тенденції декарбонізації економіки можна прогнозувати поступову трансформацію нафтогазових компаній в енергетичні.</em></p> 2021-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/848 Кероване кольматування продуктивних пластів у процесі буріння свердловин з аномально низькими пластовими тисками 2021-12-08T15:25:45+02:00 М. В. Боровик gordijchuk.mykola@ndigas.com.ua А. П. Вовκ office.ndigas@ugv.com.ua М. В. Гордійчук office.ndigas@ugv.com.ua <p><em>Поточні пластові тиски у продуктивних газових колекторах на більшості родовищ Дніпровсько-Донецької западини (ДДз) мають значення, суттєво нижчі від гідростатичних. Розкриття таких пластів на етапі буріння часто є складним завданням, із точки зору контролю поглинань і мінімізації диференційних тисків. Для його вирішення потрібно вдосконалити способи ефективного тимчасового кольматування продуктивних пластів кислоторозчинними матеріалами в умовах аномально низьких пластових тисків у процесі буріння на родовищах з пізніми строками розробки. Традиційні алгоритми провідних сервісних компаній світу щодо боротьби з поглинаннями часто не спрацьовують в умовах аномально низьких пластових тисків. Для ліквідації поглинань часто вибираються кольматанти, які, хоч і чітко відповідають принципам ідеального пакування, проте не відповідають критерію міцності або стійкості до значного диференційного тиску. В результаті, після ліквідації, в процесі подальшого буріння можуть повторно виникати поглинання в уже закольматованому пласті. В Україні розвивається напрямок боротьби з поглинаннями і проявами диференційних тисків за рахунок селективного вибору кольматантів за новим принципом. За цим принципом запропоновано заходи щодо зменшення об’ємів поглинань і забруднення продуктивних колекторів на стадії буріння. Для цього було розроблено і застосовано узагальнену характеристику-критерій кольматантів, яку назвали “пластичність”, тобто здатність під дією великих тисків до деформування, ущільнення, більшого проникнення в порово-тріщинний простір. Під цей критерій було вибрано певні кольматанти та визначено принципи підбору їх сумішей для відповідних гірничо-геологічних умов. Завдяки пластичності кольматантів в багатьох випадках відпадає потреба у розрахунках фізичних параметрів пласта і тріщин поглинання: достатньо вибрати оптимальні концентрації матеріалів і періодичність поповнення розчину ними. Розроблена технологія підтверджує необхідність вдосконалення алгоритмів попередження та ліквідації поглинань, насамперед для умов аномально низьких пластових тисків.</em></p> 2021-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/840 КНБК з двома буровими ясами для ліквідації заклинювань у процесі буріння 2021-11-04T11:53:45+02:00 В. М. Чарковський 0526.nung@gmail.com В. Д. Середюк sereduk.nung@gmail.com <p><em>Застосовано методи факторного експерименту та регресійного аналізу </em><em>з метою пошуку оптимальних поєднань технологічних параметрів ліквідації прихоплення з допомогою бурового яса. За основними факторами вибрано хід бойка ударного механізму, довжину ОБТ в аварійній компоновці та силу розрядки. </em><em>Отримано функції відгуку</em><em> за матри</em><em>цею центрального ротатабельного композиційного плану для трьох основних факторів. Функції є залежностями між максимальною та мінімальною внутрішніми силами на верхній межі прихоплення та факторами. На базі залежностей отримано поверхню </em><em>відгуку значень параметрів. Графічно проаналізовано вплив кожного фактора на відповідні параметри ліквідації прихоплень. Відзначено, що зміна сили розрядки має слабонелінійний вплив на параметри удару, а вплив двох інших факторів має чітко виражений екстремум. Сформульовано умови, внаслідок яких ударний режим ліквідації прихоплення переходить в імпульсно-хвильовий. Сформульовано рекомендації щодо вибору технологічних параметрів ліквідації прихоплень для філії бурового управління ДК «Нафтогаз України» у залежності від різних категорій та видів прихоплень. Відзначено випадки, за яких застосування ударних механізмів може бути ефективним. Сформульовано вимоги до конструкції бурового яса. Запропоновано заміну імпортному буровому ясу типу </em><em>Hydra</em><em>-</em><em>jar у вигляді двох окремих конструкцій з механічними замковими парами для створення селективних «вгору-вниз» ударів.Запропоновано конструкцію КНБК з двома буровими ясами для реалізації ефекту прискорення ударної хвилі.</em></p> <p><em> </em></p> 2021-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/836 Перспективи використання гідравлічного привода штангового глибинного насоса 2021-11-03T18:00:52+02:00 І. Б. Копей kopeyi@i.ua <p><em>Найпоширенішим механізованим способом видобування нафти є використання штангових глибинних насосних установок. Експлуатація свердловин даним способом характеризується помірними витратами на обладнання та його обслуговування, збільшенням видобутку при розробці важковидобувних запасів нафти, збільшенням виробітку пласта, яке досягається зниженням критичного рівня вибійного тиску. Установка штангового глибинного насоса включає наземне і свердловинне обладнання. До наземного обладнання відноситься привод, обладнання устя свердловини та система управління. На сьогодні як привод зазвичай використовують верстат-качалку, який представляє собою чотириланковий кривошипно-шатунний механізм, що перетворює обертальний рух кривошипа в зворотно-поступальний рух підвіски устьового штока. Розглянуто перспективи створення і впровадження на нафтових промислах України нетрадиційних конструкцій приводів, що замінюють класичні верстати-качалки, а саме, гідроприводів штангових глибинних насосів, та визначено можливі області їх використання. Проведено критичний порівняльний аналіз існуючих конструкцій гідравлічних приводів провідних світових виробників, висвітлено їх конструктивні особливості порівняно з верстатами-качалками і ланцюговими приводами, виявлено основні переваги та недоліки. Окремо виділено можливості використання дистанційного та автоматичного регулювання режимів роботи гідравлічного привода, що дає змогу проводити моніторинг і дистанційне управління технологічним процесом в режимі реального часу з мінімальною участю обслуговуючого персоналу. Представлені результати проведення дослідно-промислового випробування гідравлічного привода ПШН-80-2,5 з пневматичним врівноважуванням на свердловині № 64-Долина наукового полігону Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які підтвердили працездатність усіх систем приводу, а також зручність проведення операцій за його монтажу на свердловині.</em></p> <p><em> </em></p> 2021-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/841 Використання кількісних показників структурних форм для геолого-статистичного моделювання складчастих структур 2021-11-04T11:47:10+02:00 І. Р. Михайлів iramykhailiv@ukr.net А. П. Бойко mazur1anna1pav@gmail.com Г. О. Жученко iramykhailiv@ukr.net М. М. Яцишин iramykhailiv@ukr.net <p><em>At present, mathematical methods are becoming a necessary tool for geological research. Computer </em><em><br /></em><em>processing of geological data is widely used in modern methods of studying the oil and gas content of the subsoil assets. Therefore, the description of the structures as possible oil and gas traps has been given via an analysis of their quantitative parameters, which allowed to substantiate certain established patterns. In order to identify </em><em><br /></em><em>patterns in the relationships between the numerical parameters of folded structures, the computer geological and statistical modeling of the studied objects within the Boryslav-Pokutska area using correlation and cluster analysis has been conducted. In general, correlation analysis allows to delve into a set of defined quantities and is aimed at identifying and studying the systems that form some of the quantities included in this set. Classification of any objects by content groups is carried out by the method of cluster analysis. Quantitative indicators can be used to evaluate the results of studies of the distribution of tectonic stresses and deformations, which will contribute to a more reliable prediction of oil and gas presence. In turn, this will significantly increase the geological efficiency of oil and gas exploration in the areas of the Boryslav-Pokutska area of the Pre-Carpathian Foredeep. The structures’ modern shape and their spatial location is a consequence of tectonic forces over a fairly long period of geological time. Different manifestations of tectogenesis activity in different epochs cause certain changes in the structural plan of geological bodies and thus affect their possible oil and gas potential (formation, disintegration and reshaping of traps and, accordingly, deposits). The structures of the Boryslav-Pokutska area have undergone a complex and long path of formation: from consedimental flysch folds to very complex post-consedimental structural forms, which is due to the influence of the magnitude and nature of the application of formative tectonic forces. Under the influence of tectonic forces of different nature, various morphological structural forms have been formed. The structures’ morphological varieties can be described by numerical parameters, which can be used as a basis for the classification of structures of the Boryslav-Pokutska area.</em></p> <p><em> </em></p> 2021-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/839 Удосконалення методик геофізичної інтерпретації результатів комплексних досліджень складнопобудованих геологічних розрізів Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину 2021-10-25T13:01:15+03:00 O. M. Трубенко geotom@nung.edu.ua Д. Д. Федоришин geotom@nung.edu.ua I. В. Артим geotom@nung.edu.ua С. Д. Федоришин geotom@nung.edu.ua Д. С. Федоришин geotom@nung.edu.ua <p><em>Розглядається проблема, пов’язана з неоднозначністю результатів комплексних геофізичних досліджень свердловин (ГДС), що відбивається у зниженні ефективності інтерпретаційних методик окремих методів і, як наслідок, у пропуску нафтогазонасичених порід-колекторів. У зв’язку з цим проведено аналіз результатів гамма-каротажу, методів самочинної поляризації, ядерно-магнітного каротажу. Отримана інформація експериментальних досліджень керну дозволила встановити причини викривлення показів радіоактивного та електричного каротажів, які значно впливають на величину інтенсивності радіоактивного та електричного полів. Також проведено обґрунтування ефективності гамма-спектрометричного методу та ядерно-магнітного резонансу. Встановлено, що у складі матриці порід неогенових відкладів наявні мінерали сульфідів, окислів, до складу яких входять залізо, мідь, алюміній, що обумовлює електронну провідність нафтогазонасичених пластів. За результатами гамма-спектрометрії у матриці вказаних вище порід визначено відмінні від кларкових вмісти урану, торію та калію, які впливають на величину природної інтенсивності радіоактивного поля насичених вуглеводнями порід. Для однозначної оцінки природи підвищеної радіоактивності порід неогенових відкладів розроблено методику визначення кларкового вмісту радіоактивних ізотопів урану, торію та калію з розрахунком їх співвідношення. Наведено результати обґрунтування застосування новітніх технологічних методів гамма-спектрометрії та ядерно-магнітного резонансу під час виділення продуктивних порід. Свердловинні дослідження методом ЯМР ефективно можна провести за допомогою АЯМК-3 – апаратури ядерно-магнітного каротажу, а гамма-спектрометрію – за допомоги апаратури СГСМ-2.</em></p> 2021-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/837 Комбинированный метод увеличения нефтедобычи на основе технологии АСП 2021-10-18T14:33:35+03:00 Э. Ф. Велиев elchinf.veliyev@socar.az <p><em>Методы увеличения нефтедобычи из года в год становятся все более актуальными с ростом количества месторождений находящихся на поздней стадии эксплуатации. На сегодняшний день разработаны различные методы и технологии, основанные на современных и научных достижениях. Технология АСП является комбинированным методом повышения нефтеотдачи и представляет собой закачку смеси поверхностно-активного вещества (ПАВ), щелочи и полимера. Механизм воздействия основан на мобилизации остаточной нефти путем снижения поверхностного натяжения ПАВ-ом и щелочью, а также увеличением коэффициента охвата пласта полимерным вытеснением. Успешность внедрения технологии АСП во многом зависит от типа образующейся микроэмульсии, традиционно описываемой классификацией Виндзора и напрямую связанной с минерализацией пластовой воды. Итак, как наиболее благоприятная величина минерализации для внедрения технологии АСП принимается значение, при котором образуется микро-эмульсия </em><em>III типа. Именно в этом случае наблюдаются наименьшее поверхностное и межфазное натяжение. Однако, следует отметить, что на практике поддержание необходимого уровня минерализации среды является технически сложной задачей в силу изменения ее значений у закачиваемых флюидов в процессе фильтрации. Существуют различные подходы к решению данной задачи, наиболее распространённым из которых является закачка буферных оторочек пониженной минерализации между растворами ПАВ и полимера. В представленной работе проведено исследование по разработке состава для эффективного внедрения технологии АСП в условиях месторождения Гюнешли (Азербайджан), изучено влияния объема и минерализации буферной оторочки на образование эмульсии </em><em>III типа по классификации Виндзора и возможность применения в качестве полимерной составляющей колоидно-дисперных гелевых частиц.</em></p> <p><em> </em></p> 2021-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/845 Дослідження основних методик прогнозування технологічних показників розробки газового покладу за газового режиму 2021-11-19T13:00:37+02:00 С. В. Матківський matkivskij@gmail.com <p><em>Достовірність визначення технологічних показників розробки відіграє важливу роль в подальшій розробці родовища, оскільки впливають на темпи розробки родовища, обсяги буріння, величину капітальних вкладень, будівництво наземних комунікацій тощо. Тому вибір методики прогнозування технологічних показників є вирішальниму прийнятті інвестиційних рішень. Для прогнозування технологічних показників розробки газових і газоконденсатних родовищ розроблено значну кількість методик, серед яких основними є методики інтегрування диференціальних рівнянь неусталеної фільтрації флюїдів у неоднорідному за фільтраційно-ємнісними властивостями пористому середовищі, послідовна зміна стаціонарних станів та екстраполяція основних закономірностей динаміки фактичних даних. Наведені вище методики характеризуються різним ступенем достовірності розрахункових значень та певними технологічними обмеженнями. Для оцінювання величини можливої похибки, яка допускається під час проєктування розробки родовищ вуглеводнів, проведено дослідження загальноприйнятих методик, які широко використовуються в нафтогазовій галузі. За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільшу точність та достовірність прогнозних показників розробки забезпечує програмний комплекс PetroleumExperts IPM suite, оскільки враховує фільтраційно-ємнісні властивості колектора, фазові перетворення складних пластових вуглеводневих систем та закономірності руху флюїду стовбуром свердловини. Результати проведених досліджень дають підстави стверджувати, що використання основних інструментів гідродинамічного моделювання відповідно до світової практики проєктування розробки родовищ вуглеводнів дозволить підвищити ефективність видобування залишкових запасів вуглеводнів на завершальній стадії розробки, які формують основний потенціал для нарощування власного видобутку в Україні.</em></p> 2021-12-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields